Heeg, mei 2011

Als vervoer over de weg niet mogelijk is (de te verwerken kozijnen zijn te groot ) dan is vervoer over het water de juiste manier!

Met dank aan Exact Verhuur (skûtsje)